wap upload
Giúp đỡ
Thông Tin | wap Upload tập tin miễn phí
Thông tin về wap
Là chương trình lưu trữ tập tin miễn phí cho điện thoại di động.
Những đặc tính:
-Upload từ máy tính / điện thoại.
-Khả năng upload từ Opera Mini, Ucweb...
-Kích thước tập tin tối đa - 20MB
-Tập tin được bảo vệ bằng mật khẩu.
-Tính năng mua mật khẩu bằng tiền ngân hàng, và còn nhiều tính năng hay nữa.
[Quay lại]
Trang WAP UPload và chia sẻ file miễn phí. Coppyright 2015 Вy VIETUP.NET